Skip to content

Nusikaltimai ir bausmės Baltijos regione

parašė sociologai.lt @ 2010 Spalio 28

Baltijos kriminologų konferencija vyksta kasmet nuo 1987 metų, migruoja tarp Sankt Peterburgo, Talino, Rygos ir Vilniaus ir surenka aplinkinių šalių kriminologus, teisininkus, valstybės institucijų atstovus ir kitus, besidominčius nusikaltimais ir bausmėmis. Prieš savaitę renginys įvyko 23-ąjį kartą. Šių metų konferencijos pranešimų jungiamoji grandis – bausmės ir jos alternatyvų poveikis nusikaltimams. Kitaip tariant, pranešėjai kėlė ir bandė atsakyti į klausimą, ką daryti su baudžiamąja justicija, kad ji taptų efektyvi ir ja būtų pasitikima.

Kalbėta apie įvairias baudžiamosios justicijos problemas Baltijos šalyse: bausmės, ypač griežtos, nedaro tokio poveikio, kokio laukiama; žmonės netiki, kad baudžiamoji justicija vykdo savo funkcijas ir nepasitiki teisėsaugos sistema, nes manoma, kad ji korumpuota; senų metodų neveiksnumas ir nuolatiniai nesėkmingi bandymai juos reformuoti. Dažnai pakeičiamos tik teisinės formuluotės, kurios nieko nelemia praktiniu požiūriu. Pavyzdžiui, Latvijos bausmių vykdymo kodeksas tebegalioja nuo 1972 metų, nors dėl nuolatinio perrašymo senojo teksto jame praktiškai nebeliko, o paskutinis siūlomas patobulinimas – pakeisti pavadinimą. Niekas nesusirūpina (arba nesugeba pasirūpinti) teisinės sistemos visumos matymu: vienoje vietoje pakeitus formuluotę, kitur lieka senosios, prieštaraujančios naujosioms. Taip sistema tampa nenuosekli, joje didėja spragų. Sumanieji jomis pasinaudoja, o plačiajai visuomenei įstatymas netenka savo prasmės – vienareikšmiškai apibrėžti elgesio normas.

Be to, buvo išsakyta idėja, kad sprendimų priėmėjai klaidingai orientuojasi į bausmių didinimą ir atstovauja “stiprių” bausmių kultūrą. Bausmių griežtinimo alternatyvos – nuo praktikos (prevencija, reabilitacija, probacija) iki principų (ideologinio vientisumo, smurto kulto atsisakymas). Reiktų peržiūrėti bausmės galimybių ir ribų nustatymo klausimus: ar iš tikrųjų laisvės atėmimo trukmės padidinimas (tarkim, nuo 5 iki 7 metų) stipriau atgraso nuo nusikaltimo? Kaip turi būti motyvuojamas už nusikaltimą skiriamas kalėjimo metų skaičius? Kaip nustatomas sąryšis tarp nusikaltimo žiaurumo ir bausmės griežtumo? Šiuo metu svarbiau yra ne svarstyti “naujas ir patobulintas” bausmes, o keisti profesinį kriminologijos diskursą.

Vis tik bent vieną tikrai džiugią žinią konferencijoje išgirdome: kitą rugsėjį Vilniuje vyks visos Europos kriminologų konferencija. Galima pradėti laukti.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS