Skip to content

Mokslinį tvarkingumą ir rimtumą besiūlant

parašė Milda @ 2012 Rugsėjo 1

Prieš savaitę su manimi susisiekė viešųjų ryšių agentūra X: pastaroji, bendradarbiaudama su ministerija Y, įgyvendina projektą Z, kuriam buvo atliktas kokybinis ekspertų tyrimas (giluminiai interviu). Problema, kad pastarasis atliktas gana mėgėjiškai, jam trūksta gylio ir reikia, kad jį kas nors sutvarkytų, geriausia – sociologas.

“Sutvarkyti tyrimą” reiškia padaryti jį moksliškai tvarkingą ir papildyti trūkstama informacija – kad pastarasis atrodytų rimtas. Tačiau noras rimtai atrodyti užsibaigė labai greitai, kuomet paprašiau giluminių interviu išrašų – pasirodo, jie jų neturi ir nesiruošia daryti. Labai nustebau: kaip jie sugebėjo parašyti analizę iš daugiau nei dvidešimt interviu (kas, mano manymu, ekspertų tyrime yra gana solidus skaičius) be išrašų?? Nupurtė šiurpas, kai pabandžiau įsivaizduoti duomenų analizės procesą sėdint su ausinuku ir tik perklausinėjant ne penkių minučių trukmės įrašus.


Paaiškinau, kad vargu ar galėsiu kuo nors padėti dėl pačios analizės, jeigu nebus išrašų – visgi analizuojant giluminius interviu, mano manymu, iš pradžių svarbiausia turėti kokybiškas jų transkripcijas, nes vėliau seka darbas su tekstu, kurį tenka skaityti tikrai ne vieną, o neretai ir ne du kartus. Neabejojau, kad duomenų analizei trūksta gylio ne tik dėl to, kad ekspertus kalbino neprofesionalas (jų žodžiais), bet ir dėl to, kad nemažai svarbių dalykų tiesiog buvo nepastebėta būtent dėl darbo tik su įrašais.

Betgi situaciją galima ištaisyti. Pasiūliau: gal pasidarom išrašus? (jei ką, turiu ir pagalbinių rankų, kurie per kelias dienas už ,mažesnę nei rinkos kaina;) padėtų juos padaryti). Noras bendradarbiauti dingo. Nuoširdžiai viliuosi, kad agentūra X susirado geresnį sociologą, kuris tyrimo moksliškumo laipsnį pakėlė be tokių pageidavimų/reikalavimų, kaip mano.

Ką apie transkripcijų reikalingumą manote jūs? Gal mano darbo su kokybiniais duomenimis principai nepagrįsti?

2 Comments
 1. Martynas @ 2012-09-03 12:22

  “geresnį sociologą” – o taip. Paklausūs tokie “sociologai”, kuriems už sociologijos žinias pravartesnis gebėjimas “iš kirvio koto išvirti sriubą”.

 2. Inga @ 2012-09-13 17:40

  Aš sakyčiau, kad jeigu analizuojantis asmuo yra įgudęs, t.y. ekspertas, išrašai jam nėra būtini – jis tendencijas pastebi jau interviu metu, ir gali iš karto daryti apibendrinimus.

  Žinoma, išrašų būtinybė taip pat priklauso nuo temos/ nagrinėjamos problemos sunkumo, interviu kiekio ir vieno interviu ilgio bei nuo rezultatų pateikimo formos (ar tai analitinė analizė ar labiau aprašymas/ pagrindinių rezultatų santrauka).

  Tačiau problema gali kilti, jeigu yra reikalaujama citatų, tuomet be išrašų citavimas nebus įmanomas, bent jau pažodinis, nieko neiškraipant.

  Šiuo aprašytu atveju iš tiesų atrodo keistokai, kai kreipiamasi pagalbos papildyti informacija ir teturimi tik audio įrašai. Tikriausiai trūkumas pastebėtas tik gavus galutinį rezultatą :)

  Čia įžvelgčiau problemą galnbūt viešųjų ryšių agentūrose, kurios nesusipažinusios su sociologinių tyrimo metodika/ tyrimais atlieka bei teikia tyrimų paslaugas savarankiškai arba su mėgėjiška konsultacija.. o gal problema nesusikalbėjime tarp jų, ministerijų ir sociologų – nėra bendradarbiavimo, autoritetų, vieni apie kitus nelabai žino ar išmano.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS