Skip to content

Kai proginės kalbos nelieka tik kalbomis: kvietimas prisidėti prie vadovėlio apie kokybinius tyrimus rengimo

parašė sociologai.lt @ 2019 Sausio 21

Šių metų spalio mėnesį vykusioje Lietuvos sociologų draugijos konferencijoje buvo išsakyta mintis, kad svarbu su kolegomis dalintis savo patirtimi apie praktinį socialinių tyrimų vykdymą. Kiekvienas mokslininkas turi sukaupęs nemenką arsenalą metodologinių instrumentų, kaip geriausiai dirbti su duomenimis, kaip spręsti iškilusius iššūkius. Tad pokalbiai temomis „O kaip tu tai darai?“ visada yra įdomūs ir vertingi tiek pradedantiems, tiek įgudusiems tyrinėtojams. Konferencijos metu dr. Audronė Telešienė pasiūlė, kad svarbios mūsų patirtys ir įvairios įžvalgos apie kokybinius tyrimus galėtų nugulti į kolektyviai parengtą knygą/vadovėlį.

Kadangi proginės kalbos neretai lieka tik proginėmis kalbomis, su džiugesiu dalinamės Audronės kvietimu telktis į bendraautorių grupę parengti vadovėlį „Kokybiniai duomenys socialiniuose tyrimuose“ (preliminarus pavadinimas).

Skatiname visus sociologus ir gretutinių disciplinų atstovus, kuriems pažįstami kokybiniai tyrimai ir kurie praktiškai juos vykdė, drąsiai jungtis prie komandos, diskutuoti, dalintis, sužinoti kažką naujo ir duoti naudingų patarimų. Kvietimas atviras visiems – tiek patyrusiems tyrėjams, tiek doktorantams ar socialinių tyrimų praktikams.

Pasidalinkite šiuo kvietimu su tais, kuriuos potencialiai jis galėtų dominti.

Daugiau apie vadovėlio idėją

Pagrindinė idėja – sutelkti Lietuvos sociologus bei gretimų mokslo krypčių atstovus ir kartu parengti vadovėlį, kuris atspindėtų darbo su kokybiniais duomenimis metodologinę įvairovę, gerąsias praktikas Lietuvoje bei pristatytų naujausias tokių empirinių tyrimų tendencijas. Išskirtinė vadovėlio prieiga – dėmesys kokybiniams duomenims ir jų prigimčiai, o ne kokybiniams tyrimų metodams. Šiuolaikiniai tyrėjai taiko įvairiausius metodus, kurių dažnai nebegalima pavadinti griežtai kokybiniais ar kiekybiniais. Vienintelė aiškesnė skirtis – struktūruoti bei skaičiais išreikšti (kiekybiniai) arba nestruktūruoti ir dažniausiai tekstu, vaizdu ar garsu išreikšti (kokybiniai) duomenys. Norisi kalbėti apie skirtingų metodų, praktikų, programinės įrangos ir pan. taikymą dirbant būtent su kokybiniais duomenimis.

Vadovėlio vizija:

 • Gausiai iliustruotas praktiniais pavyzdžiais iš Lietuvos mokslininkų atliekamų tyrimų.
 • Turinys organizuotas pagal empirinio tyrimo proceso logiką ir etapus.
 • Pristatant skirtingas temas mokslinė apžvalga derinama su praktiniais patarimais.
 • Prieinamas, patrauklus ir įtraukiantis stilius.

Terminai:

 • Iki 2019 kovo 15 d. suinteresuotų bendraautorių registracija čia arba audrone.telesiene@ktu.lt
 • 2019 balandis – gegužė. Bendraautorių susitikimai knygos struktūrai aptarti bei darbo principams susitarti.
 • 2019 birželis – gruodis. Vadovėlio dalių (tekstų) rengimas.
 • 2020 sausis. Pirmasis recenzavimo etapas.
 • 2020 vasaris. Bendraautorių susitikimas ir tobulinimo aptarimas.
 • 2020 vasaris – kovas. Vadovėlio dalių (tekstų) tobulinimas.
 • 2020 balandis. Antrasis recenzavimas.
 • 2020 Kalbos redagavimas, maketavimas ir parengimas spaudai; publikavimas.

Rubrika → Kita, Visi įrašai

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS