Skip to content

Miesto teoretikų žemėlapis v0.1

parašė Julija @ 2010 Spalio 31

Kai pradėjau domėtis miesto studijomis, buvo painu susigaudyti, kas gi tie miesto teoretikai, tarp kurių – sociologai, filosofai, geografai, komunikacininkai, ekonomistai, architektai. Visi vartyti įvadai paminėdavo tik kelis vardus arba apimdavo kurią nors siaurą sritį, nors visų tyrimo objektas yra tas pats, o apsiriboti viena sritimi, ignoruojant likusias – pavojinga. Kokia miesto sociologija neturi sąsajų su geografija ar architektūra?
Taigi, besitęsiantis laisvalaikio projektas: nupiešti kuo išsamesnį miesto teoretikų žemėlapį. Pirmoji versija, paspaudus išsiskleidžia:

Miesto teoretikų žemėlapis

Angliška versija: A Map of Urban Theorists.

Kol kas rūšiavau teoretikus daugiau mažiau geografiškai. Kai kur formavosi aiškios mokyklos (Čikagos, Los Andželo, Paryžiaus), tačiau su aktyviais 21 amžiaus autoriais tokio vienareikšmio jungiančio veiksnio nėra. Pradinį sąrašą rinkau gan chaotiškai ir atsitiktinai, tad praktiškai negaliu nurodyti šaltinių – nemaža dalis jų buvo tiesiog patikusių straipsnių bibliografijos. Gimimo metus padėjo surasti Wikipedia ir Google – manau, kad tokiu paprastu klausimu jais galima pasitikėti. Vertėtų išgryninti ir “miesto teoretiko” sąvoką – šiuo atveju ji apima kiek platesnį autorių ratą, nei būtų galima tikėtis iš pirmo žvilgsnio: stengiausi aprėpti ne tik tuos, kurie tiesiogiai nagrinėja miestų problematiką, bet ir abstraktesnius “erdvės sociologus” bei tuos, kurių mintys iš kitos teminės srities gali daryti tiesioginę įtaką miestų matymui.

Idėjos tolimesniam plėtimui:
- Išskirti kiekvieno autoriaus pagrindines tyrinėjimų sritis;
- Pateikti nuorodų į autorių straipsnius ir pagrindinius darbus;
- Pildyti sąrašą.

Pasiūlymų? Pastabų? Papildymų?

Rubrika → Vaizdai, Visi įrašai

One Comment
  1. Veronika @ 2012-01-13 01:24

    Ehėj. Radau, kada gimusi Zukin: 1946 metais. Kažkodėl labai tai slepia.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS