Skip to content

Lietuvoje tyrinėtų grupių duomenų bazė

parašė sociologai.lt @ 2011 Kovo 23

Didelis ačiū Andriui Buivydui iš VDU Kultūros tyrimų centro, kuris mums parašė apie interneto svetainę, ypač aktualią tyrėjams, ieškantiems medžiagos grupių tyrimams.

VDU Kultūros tyrimų centro darbuotojai domisi mažosiomis visuomenės grupėmis. Laikui bėgant, daugėjant duomenų apie mažąsias grupes, reikėjo sugalvoti duomenų saugojimo sistemą, kuri padėtų tarp jų nepasimesti, greitai rasti norimus duomenis. Dalis duomenų surinkti studentų pagalba, dalis – centro darbuotojų, dalis – tyrėjų, kurie domisi mažosiomis grupėmis. Šiuo metu didžioji dalis duomenų yra tekstai, video ir audio medžiaga.

Nutarus, kaip saugoti duomenis fiziniame pavidale, tapo aišku, jog tiesioginis priėjimas yra patogus tik centro darbuotojams. Šiuo metu technologijos leidžia nesunkiai sukurti saugomų duomenų elektroninę kartoteką, kuri būdama tinkle leidžia susipažinti su sistemos turiniu per atstumą. Sukurtos kartotekos adresas tinkle: http://salarchive.vdu.lt/tyrimudb.

Šiuo metu matoma tik tekstinių bylų apibūdinimai, pirmųjų puslapių skenuoti vaizdai. Ateityje ketinama pridėti audio ir video medžiagos apibūdinimus. Mažųjų grupių tyrimai nėra išsemti, todėl tikimasi tęsti duomenų rinkimą, tuo pačiu papildant svetainę.

Svetainė naudinga žmonėms, kurie domisi mažosiomis visuomenės grupėmis. Patirtis teigia, jog dažniausiai svetaine susidomi studentai rašantys baigiamuosius darbus.

Geriausias būdas susipažinti yra išbandyti, tad kviečiame griebti į rankas žemėlapį ir susipažinti su vietove, kurioje, kaip kalbama, galima sutikti pačių įvairiausių mažųjų grupių.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS