Skip to content

Povo efektas

parašė Milda @ 2011 Rugsėjo 21

Vienas svarbiausių sėkmingos Focus grupės veiksnių yra kokybiška dalyvių atranka. Jeigu netinkamai sukomponuosime grupę, diskusijos metu turėsime įvairių nesklandumų ir sunkiau pasieksime tyrimo uždavinius, tad ir tikslą.

Minėto metodo teoretikai kai kuriais atvejais nepataria daryti Focus grupių, kuriose kartu dalyvautų abiejų lyčių atstovai. Tokiose grupėse dažnai pasireiškia „Povo efektas“ („Peacock effect“) – situacija, kuomet būdami tarp moterų vyrai stengiasi užimti dominuojančią poziciją, kalbėti ne tik dažniau, bet ir autoritetingiau, neva pabrėžiant savo aukštesnį statusą ir geresnį temos išmanymą. Toks elgesys erzina moteris ir neleidžia joms atsipalaiduoti, nuoširdžiai diskutuoti reikiamu klausimu.

2 Comments
  1. Julija @ 2011-09-26 12:20

    Ehem? Labai universalizuojantis požiūris, netgi pavojingai šitoks. Kaip gi atsižvelgimas į kontekstą, kultūrinius / subkultūrinius ypatumus ir paties tyrimo tikslą?

    Manau, kad pavyzdžiui, Lietuvoje toks efektas gali pasireikšti labai konkrečiose amžiaus ir socialinio statuso grupėse, tuo tarpu su kitomis grupėmis galima drąsiai rengti mišrias fokus grupes ir gauti puikius rezultatus :)

    Žodžiu, siūlyčiau panagrinėti konkrečius pavyzdžius ir detales.

  2. Milda @ 2011-09-26 15:39

    Julija, facebooke po nuoroda į šį įrašą jau aptarėme nemažai iš tavo čia paminėtų aspektų (žinau, kad turi priėjimą, tai čia nesikartosiu:).

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS