Skip to content

Sociologijos profesinės veiklos lauko studija

parašė sociologai.lt @ 2011 Lapkričio 30

Lapkričio 25 dieną Nacionalinėje Lietuvos sociologų konferencijoje specialiai tam skirtoje sekcijoje „Sociologijos sociologija“ buvo pristatyta dalis „Sociologijos profesinės veiklos lauko studijos“ rezultatų. Sekcija sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo ne tik konferencijos metu, bet ir po jos. Savaitgalį gavome daug gerų atsiliepimų ir prašymų pasidalinti pranešimų skaidrėmis. Tad nieko nelaukdami tą ir darome!

Trumpai apie studiją

„Sociologijos profesinės veiklos lauko studiją“ kol kas sudaro:

 • Dokumentų analizė, kurios metu buvo analizuojami visų Lietuvoje esamų sociologijos studijų aprašai, viešai prieinami sociologo profesijos aprašai bei privačių bendrovių pareigybiniai aprašai.
 • Kiekybinis sociologijos absolventų tyrimas, kurio pagalba buvo siekiama išskirti sociologijos absolventų profesinės karjeros trajektorijas bei jų santykį su studijomis. Apklausoje dalyvavo 282 sociologijos absolventai iš VU, VDU ir KTU.
 • Kokybinis sociologijos absolventų bei jų darbdavių tyrimas, kurio pagalba buvo siekiama apibrėžti šiandienio Lietuvos sociologo profesinę tapatybę bei išskirti jam svarbiausias kompetencijas. Buvo atlikti 10 pusiau standartizuotų giluminių interviu su sociologijos absolventais bei 7 interviu su jų darbdaviais/ekspertais.

Šie tyrimai svarbūs ne tik dėl to, kad leidžia pažinti sociologijos profesinės veiklos lauką Lietuvoje , jo pokyčius per 20 metų, bet ir suteikia vertingos informacijos sociologijos studijų kokybės gerinimui. Sužinojus šiandienines darbo rinkos tendencijas, poreikius, sociologijos studijas baigusių absolventų privalumus ir trūkumus galima tikslingai koreguoti studijų programas, kad būtų patenkinti ir absolventų, ir darbdavių poreikiai.

Kadangi pranešimai buvo ruošiami specialiai sociologų konferencijai (tad didelė dalis informacijos buvo pasakyta žodžiu), skaidrės nesuteiks išsamios informacijos. Su išsamiais tyrimų rezultatais galėsite susipažinti ateityje pasirodysiančioje studijoje.

SOCIOLOGIJOS PROFESINĖS VEIKLOS LAUKO TYRIMO IDEOLOGIJA

PRANEŠIMAS

SOCIOLOGIJOS PROFESINĖS VEIKLOS LAUKO TYRIMAS: ABSOLVENTŲ KARJERA IR STUDIJŲ VERTINIMAS

PRANEŠIMAS

SOCIOLOGŲ PROFESINĖS VEIKLOS LAUKO TYRIMAS: SOCIOLOGIJOS ABSOLVENTŲ IR JŲ DARBDAVIŲ KOKYBINIO TYRIMO REZULTATAI


Sociologijos profesinės veiklos lauką tyrinėja: prof. Arūnas Poviliūnas, dr. Aušra Maslauskaitė, dokt. Agnė Girkontaitė, dokt. Regimantas Juras, dokt. Maryja Šupa, dokt. Milda Pivoriūtė, dokt. Gytis Valatka.

8 Comments
 1. Vaida @ 2011-11-30 19:47

  Ačiū, kad patalpinote :)

 2. Giedrė @ 2011-11-30 21:22

  Ačiū labai už šių tyrimų paviešinimą! Lauksim daugiau:) Įdomu paanalizuoti kuo gyvena kolegos ir pabandyti “įterpti” save į tyrimų rezultatus:)))

 3. Darja @ 2011-12-01 11:37

  Lapkričio 25 dieną ;) (pirma eilutė)

  O šiaip super, ačiū :)

 4. Julija @ 2011-12-02 02:22

  Darja, pataisyta – ačiū!

Trackbacks & Pingbacks

 1. Nacionalinė sociologų konferencija: sociologijos sociologija ir proveržių paieškos | Sociali sociologija
 2. Sociologo profesinės veiklos galimybės | Sociali sociologija
 3. Alkaniems gyvų socialinio eksperimento pavyzdžių | Sociali sociologija
 4. Sociologė K. Lekerauskaitė-Karosienė: „Kiekviename tyrime slepiasi įžvalga, kuri gali prisidėti prie verslo sėkmės“ | Sociali sociologija

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS