Skip to content

Sociologinė vaizduotė: tekstai 2011

parašė sociologai.lt @ 2011 Liepos 13

Dėmesio! Lietuvos sociologų draugija (kartu su SIC) skelbia studentų mokslo populiarinimo darbų konkursą „Sociologinė vaizduotė: tekstai. 2011“.

 • Konkurse dalyvauti  gali visų studijų pakopų sociologijos krypties studentai.
 • Konkursui pateikiami esė.
 • Esė keliami šie reikalavimai:
 1. nagrinėjamas konkretus Lietuvos socialinės tikrovės aspektas;
 2. iškeliama aiškiai suformuluota esė tezė;
 3. tezė argumentuojama pasitelkiant sociologijos išteklius;
 4. esė apimtis 2000 – 5000 spaudos ženklų;
 5. esė parašyta aiškia mokslo populiarinimo kalba, kuri suprantama plačiajai visuomenei ir būtų tinkama viešinti internetinėje Lietuvos žiniasklaidoje;
 6. esė parašyta taisyklinga lietuvių kalba.
 • Esė autorius privalo nurodyti savo vardą, pavardę, instituciją, kurioje studijuoja, studijų pakopą ir kursą.
 • Prieš vertinimą visi darbai bus užkoduoti siekiant išvengti šališkumo.
 • Konkursui pateikti darbai vertinami trijose grupėse – bakalaurų, magistrų ir doktorantų.
 • Konkurso esė vertins Lietuvos sociologų draugijos Vykdomosios tarybos sudaryta komisija ir du konkurso rėmėjo atstovai.
 • Kiekvienoje grupėje (bakalaurų, magistrų, doktorantų) skiriamos trys premijos: trys pirmosios premijos (kiekviena po 300 lt), trys antrosios (kiekviena po 200 lt), trys trečiosios (kiekviena po 100 lt).
 • Nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti Nacionalinės sociologų konferencijos metu 2011 m. lapkričio 25 d.
 • Geriausi darbai bus skelbiami LSD svetainėje www.sociology.lt ir SIC svetainėje www.sic.lt.
 • Darbus konkursui siųsti sociologijalt@gmail.com iki 2011 m. spalio 31 d. Jums bus išsiųsta e-žinutė, kad darbas gautas.

Įkvėpimo!

Rubrika → Kita, Visi įrašai

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS