Skip to content

Humoristinės socialinės distopijos (II)

parašė sociologai.lt ir Antanas @ 2012 Kovo 2

Antanas V., sulaukęs, jo manymu, pagrįstos kritikos dėl pirmojo teksto “spagetizacijos”, šį kartą mintimis dalinasi lakoniškai ir aiškiai.

Priminsiu, kad praėjusį kartą buvo kalbama apie konservatorių galimybes sutaikyti tikėjimo tiesas, idealistinę filosofiją ir genų inžinerijos panaudojimą  kūnams ir sielomis konstruoti. Buvo konstatuota, kad tai yra ganėtinai įmanomas dalykas, nes konservatoriai yra pakankamai lankstūs, bent jau nuosaikioji jų dauguma. Taip pat buvo rašyta, kad galimi bent du variantai, kaip konservatoriai gali adaptuotis prie radikalios visuomenės kaitos. Jie gali:

  • grįžti į idilišką gentinės visuomenės praeitį, palikdami skęstančios technologinės civilizacijos laivą;
  • priimti genų inžineriją kaip Dievo plano vykdymo dalį ir priemonę geriems ar blogiems tikslams pasiekti.

Kad ir kaip mane kamuoja hard-on’ai, kai pradedu įsivaizduoti Agnę Bilotaitę ir Mantą Adomėną su žvėrių kailiais, ietimis, išsidažiusius karo spalvomis, pasidabinusius totemais, gundančiai prakaituotus ir purvinus, bet variantą “A” praleisiu – kutenkite savo pornografinę vaizduotę patys! Scenarijus “B” irgi nėra sudėtingas, tačiau jį aptarsiu. Man regis, ateities bio-konservatoriai pasirinktų šitokius žingsnius savo religinių ir politinių idėjų įgyvendinimui:

  • Genetinė moralės kontrolė.Kiekvieno embriono genetinis kodas būtų skenuojamas ir taisomas tam, kad neliktų neempatiškų, schizoidiškų, nusikalsti ar nepaklusti linkstančių žmonių bei turinčiu kitokių kliūčių socializacijai, pvz., autistų.
  • Genetinė fizinių ir intelektinių sugebėjimų kontrolė. Embriono genetinis kodas būtų skenuojamas ir taisomas tam, kad būtų genetiškai įtvirtinami ir hiperbolizuojami socialinių grupių skirtumai. Pagal iš tėvų paveldėtas savybes vaikai būtų skirstomi į tinkančius atlikti intelektinį-kūrybinį ir paslauginį-pramoginį darbą. Fizinį darbą atliktų robotai ir kita mašinerija.
  • Genetinė, socialinė ir psichologinė lytiškumo kontrolė. Liktų tik dvi biologinės lytys, viena lytinė orientacija, dvi socialinės lytis ir tik du lytinės raiškos variantai.
  • Žmonių kūnai būtų genetiškai formuojami remiantis jau paveldėtu genetiniu kodu. Pvz., jei jus kamuoja makromastija, o reprodukciniai organai sveiki, jūs taptumėte gimdytojų/maitintojų poklasio atstovėmis. Vyrams, kurių reprodukciniai organai masyvūs ir produktyvūs, taip pat grėstų reproduktoriaus likimas.  Žinoma, jei abiem atvejais „patraukli“ tik išorė, tai taptumėte „pramogų“ poklasio atstovais.  Visuomenės elitui būtų kuriami tobuli kūnai, įskaitant veidus, plaukus ir  t. t. Žinoma, elitas būtų atrinktas iš pačių tobuliausių visomis prasmėmis individų, bet jie ir toliau būtų tobulinami (1).

Apibendrinant, visuomenė taptų genetinės technokratijos ir tradicinės visuomenės hibridu. Šioje hibridinėje  visuomenėje būtų daug įvairių specifinių klasių, o socialinis mobilumas būtų lygus nuliui. Socialinė kontrolė, visų pirma, būtų genetinė kontrolė. Tai būtų tokia visuomenė, kurioje visi individai turėtų iš anksto jiems numatytą socialinę pozicija, kurios užėmimui jie ir būtų genetiškai programuojami. Jeigu pozicija jiems nepatiktų, jie galėtų kaltinti tik savo protėvius, kuriems Dievas pašykštėjo vienokių ar kitokių savybių. Kita vertus, toks yra Dievo planas, o Dievo planas niekada nebūna neteisingas ar beprasmis.

Nors ankstesniame rašinyje žadėjau virtuvinės eschatologijos maniera pajuokti ir kitas ideologijas ar konkrečias joms atstovaujančias personas Lietuvoje, tačiau man pačiam labai greit pabodo rašyti šitokias blevyzgas, tad trečioji ciklo dalis nebepasirodys :)

______

(1). Objektyvaus tobulumo klausimas yra labai keblus, tačiau kiekvienoje visuomenėje egzistuoja vienokios ar kitokios tobulybės sampratos, tobulumo hierarchijos. Kūno tobulumą įtikinamai objektyvuoti grafiškai ir matematiškai pirmąjam pavyko Leonardo Da Vinčiui – jo “Vitruvijaus žmogus” tapo humanizmo ikona ir proporcijų etalonu menui. Įdomumo dėlei pateikiu šiuolaikinį mėginimą matematiškai ir grafiškai abstrahuoti tobulo veido archetipą. Rekomenduoju patyrinėti visą puslapį, nes jame yra daug peno kūno sociologų apmąstymams.

Rubrika → Tekstai, Visi įrašai

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS