Skip to content

Jei ateiviai būtų panašūs į vilkus, tai mes jų išsigąstume!

parašė sociologai.lt ir Antanas @ 2012 Rugsėjo 3

Komiksas turėtų priversti nusišypsoti su sociologu Vyliumi Leonavičiumi kada nors auditorijose susitikusius :)

Komiksą nupiešė: Mindaugas Jančis.

Komikso kilmė: sociologo Vyliaus Leonavičiaus spontaniškas ir kiek mįslingas pajuokavimas, kad „jei ateiviai būtų panašūs į vilkus, tai mes jų išsigąstume!“

Komiksą interpretuoja: Antanas Voznikaitis.

Kitokias žemiškas ar nežemiškas būtybes paprastai suvokiame per internalizuotas schemas, todėl ir mūsų vaizduotėje Kitas yra toks pat kaip ir mes, tik su egzotiškomis „dekoracijomis“. Etninės, socialinės, kultūrinės, religinės grupės ar ištisos visuomenės marginalizacijos atveju (kaip, pvz. nutiko kolonizuojant „Naująjį pasaulį“) Kito paviršutinės (kultūrinės, socialinės) „dekoracijos“ virsta biologizuota jų esme, o ši tampa pretekstu transgeneracinei (iš kartos į kartą) marginalizacijai, arba dar blogiau – genocidui.

Mindaugas vizualizavo ateivių – vilkų ir žmonių kontaktą bei sociologo mėginimą apklausti vieną iš jų. Reikia turėti omenyje, kad ne tik žmonėms ateiviai – vilkai gali atrodyti grėsmingi, bet ir atvirkščiai. Žodžiu, bet kokie skirtumai tarp žmonių visada turi potencialą skatinti konfliktus ir apsunkinti tarpusavio supratimą. Sociologas tikrai žino, kad einant į tyrimo lauką (ypač marginalinių, deviantinių grupių) didžiausias iššūkis būna pasąmonėje įsitvirtinusios išankstinės nuostatos, kurių privalu atsikratyti.

Vietoj pabaigos: populiariu interneto memu jau spėjęs tapti astrofizikas Neil De Grass Tyson‘as leidžia sau kartkartėmis paspekuliuoti apie galimus nežemiškos gyvybės pavidalus, o taip pat ir apie komunikacijos tarp skirtingai intelektualių rūšių galimybes. Tad štai jums retorinis astrosociologijos klausimas: jeigu sėkminga komunikacija ir tuo pačiu sociologija tikrai ne visada lengvai įvyksta, nors bendraujame ir tyrinėjame savo rūšies atstovus, tai ar yra įmanoma nežemiškų protingų būtybių sociologija?

Rubrika → Ironija, Vaizdai, Visi įrašai

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS