Skip to content

Patriarchato, meritokratijos bei egalitarizmo panašumai ir nuskriaustieji vyrai

parašė sociologai.lt ir Antanas @ 2012 Kovo 8

Kovo 8 – osios proga visoms moterims ir visiems vyrams – Antano Voznikaičio tekstas. 

Feministiniame diskurse patriarchalinė visuomenė yra laikoma akivaizdžiu blogiu. Jos priešingybe laikoma egalitarinė visuomenė. Tačiau aš susimąsčiau, kad šitoje priešpriešoje pradingsta dar vienas visuomenės tipas – meritokratinė visuomenė. Pastaroji juk yra pereinamoji grandis tarp patriarchato ir egalitarinės visuomenės, nes be abstraktaus, nuo socialinio konteksto išlaisvinto individo toks dalykas kaip prigimtinės žmogaus teisės būtų neįmanomas. Meritokratinės visuomenės individu kaip tik ir laikomas toks idealus, visiškai autonomiškas individas. Kas pagimdo tokį individą? Pagrinde tai yra didelę dalį Europos gyventojų nušlavusi maro epidemija, religiniai karai ir religinis persekiojimas,  pelno troškimo paskatinti didieji geografijos atradimai ir jų pasėkoje įvykęs nemenko masto genocidas „naujajame pasaulyje“ bei prekyba vergais. Ganėtinai kruvinas pamatas lygybei, ar ne?

Žinoma, nei patriarchatas, nei meritokratija egalitarinėje visuomenėje niekur nedingsta, o tiesiog tampa įmaišoma į bendrą vertybių ir normų masę, nes iš patriarchalinės sistemos paveldimos tokios institucijos kaip bažnyčia, universitetas, įvairios demokratinės ir nedemokratinės politinės ir teisinės institucijos, kurios galutinai susiformavo meritokratijoje, kuri taip pat pagimdė korporaciją ir daugumą kitų šiuolaikinių verslo institucijų: bankus, akcijų biržą, entreprenerių gildijas, think-tank‘us ir t. t. Nenorėdamas labai išsiplėsti, trumpai paminėsiu, kokie, mano manymu, bendri bruožai sieja visas šias visuomeninės tvarkos formas, kurios galiausiai suformavo moderniąją ir dabarties visuomenę, kuriai pavadinimų yra sugalvota daug (1).

 • Marginalizacijos neišvengiamybė. Patriarchatas marginalizuoja moteris ir „netikusius“ vyrus, pradedant pavojingais ritualais, aukojimu ir baigiant eugeniniu infanticidu. Meritokratija marginalizuoja tuos individus, kuriems kažkas nesiseka: negražus, neturtingas, neprotingas ir pan. žmogus yra tiesiog ne-žmogus – untermensch. Egalitarinės visuomenės pastangos į daugumos individų palaikomas struktūras įtraukti marginalizuotas grupes verčia joms „priklijuoti etiketes“ ir tada užsiimti jų pozityvia diskriminacija. Tuo pat metu, vis labiau diferencijuota ir fragmentuota egalitarinė visuomenė ne tik įtraukia daugiau individų, bet ir suteikia jiems daugiau  galimybių likti socialinių ir kultūrinių grupių paribiuose – marginalizuotis.
 • Kiekvienoje visuomenėje vis tiek yra struktūra. Be struktūros visuomenė būtų tik atsitiktinis individų sambūris, o jų visuma būtų tik suma. Patriarchato struktūra yra griežta vienkryptė (viršus – apačia) hierarchija. Meritokratinėje visuomenėje yra tokia pat hierarchija su tam tikru dvikryptiškumo laipsniu ir didesniu socialiniu mobilumu. Egalitarinėje visuomenėje vyrauja mišrus laisvesnių tinklaveikos struktūrų ir griežtesnių hierarchijų derinys su dideliu soc. mobilumu (2).
 • Kiekviena visuomenė baudžia už jos bazinių vertybių pažeidimą (3). Nesvarbu, ar už vertybių ir normų nepaisymą baudžiama mirtimi, laisvės atėmimu, kankinimu, pajuoka ar ignoravimu – visai tai yra bausmės.
 • Socializacijos procese visuomenė vis tiek prieš individą naudoja prievartą: formuoja jų psichiką, kūnus bei įtvirtina socialines normas.
 • Materialiniai ir nematerialiniai ištekliai yra riboti. Beje, jie visuomenės kontekste ir įgauna vertę: tampa materialiniu, finansiniu, kultūriniu, socialiniu ir simboliniu kapitalu. Neįmanoma gyvenant baigtinių išteklių planetoje patenkinti neišsenkamus žmonių poreikius, lūkesčius ir troškimus, ypač, kai jie yra nuolatos skatinami.
 • Kiekviena visuomenė, net ir pati atviriausia kritikai, vis tiek turi veikiančius kritikos užčiaupimo mechanizmus. Kritikos valdymo institucija visada yra, nesvarbu ar tai būtų griežta žynių ar ministerijos cenzūra patriarchate, meritokratijos intelektualų sluoksnis, kuris prižiūri viešąją erdvę, ar gana fluidiškas egalitarinės-kibernetinės visuomenės socialinio interneto „elitas“: įtakingų tinklaraštininkų, internetinių asmenybių, verslo ir kultūros veikėjų prisotintas soc. tinklo segmentas. Kritikos kontrolės mechanizmu gali būti ir totalinis panoptikonas-simuliakras, kaip kad  „Matricos“ trilogijoje. Nieko neprikiši – 99,9% lygybės!

Gal ir daugiau yra tų bendrų bruožų, bet esmė tame, kad niekada nereikėtų suabsoliutinti nei vieno visuomenės tipo kaip panacėjos visoms socialinėms problemoms, nes visos visuomenės turi bendrų ir išskirtinių trūkumų.

Nesvarbu kokioje visuomenėje gyventumėte, dauguma dalykų, kuriais žmonės šventai tiki ir kurių žmonės siekia yra tiesiog juokingos iliuzijos. Patriarchato iliuzija yra vyrų galia, kuri iš tikro baigiasi tuo, kad vyras tampa mechanine būtybe, kurią galima greitai išmesti kaip atgyvenusį technologinį šlamštą. Meritokratinėje visuomenėje naiviai tikima, kad kiekvienas individas turi tai, ko nusipelnė, nes pats yra visiškai atsakingas už savo gyvenimą; paprasčiausia atsitiktinė sėkmė ar nelaimė, o taip pat ir socialinių institucijų indokrinacijos ir marginalizacijos galia visiškai ignoruojama. Egalitarinė laisvės ir lygybės visuomenė kuria meritokratijos ir lygybės suderinamumo iliuziją, o realybėje tiesiog vyksta biurokratizacija ir visų įmanomų gyvenimo sričių komodifikacija, nes visus reikia įtraukti, visiems duoti darbo ir t. t. Realybė tokia, kad egalitarinėje visuomenėje nedidelė dalis nuskriaustaisiais laikomų individų, deja, yra tinginiai ir idiotai. Patriarchate vyrai skriausdami likusią visuomenę skriaudžia patys save, o meritokratijoje viskas atitenka sėkmingiausiems, bet nebūtinai geriausiems ir protingiausiems, ar daugiausiai įdedantiems pastangų. Kibernetinė egalitarinė-meritokratinė utopija irgi nėra niekuo ypatingai geresnė. Viskas yra taip pat, tik vergus ir darbininkus pakeičia mašinos ir IT, o išsilaisvinimas iš tradicinių hierarchijų tampa įkalinimu naujuose socialiniuose tinkluose.

Tačiau dabar norėčiau pereiti prie savo pažado tarti žodelį kitą apie patriarchato (ir ne tik) žalą vyrams. Kaip visuomenė skriaudžia vyrus? Patriarchalinėje ir meritokratinėje visuomenėje vyrai gyvena nuolatiniame marginalizacijos pavojuje. Turtingi, sėkmingi ir įtakingi vyrai bijo apsijuokti dėl savo apgailėtinų charakterio savybių, prastos kilmės, slaptų smerktinų pomėgių, įvairių kūno defektų. Vyrams, kuriems gyvenime sekasi sunkiau, pajuoka tampa ne baime, o tiesiog kasdienybe ar netgi lytiškai sujaudinančia patirtimi arba reginiu (4). Ironiška dar ir tai, kad vyras tampa lengviausiai kvantifikuojama (5) būtybė. Svarbiausias vyro matas veikiausiai yra valiutos kiekis, o po to jau seka įvairūs išmatavimai centimetrais ir kilogramais, o dabar dar ir draugų skaičiumi socialiniame tinkle ar „like“ paspaudimų skaičiumi. Patriarchalinę ir meritokratinę socializacija patyrusiems vyrams egalitarinė visuomenė dažnai tampa neįveikiamu iššūkiu, nes jie neišmoksta taikaus konfliktų sprendimo būdų, nepripažįsta savo trūkumų ir sunkiai perpranta kito žmogaus komplikuotą emocijų ir motyvacijos pasaulį. Vyrai pernelyg dažnai pasirenka ne skausmingą dalyvavimo egalitarinėje visuomenėje strategiją ir naujų jiems įgūdžių mokymąsi, o ganėtinai auto-destruktyvią gynybą. Daug detalesnė ir platesnė patriarchato elementų kritika egalitarinės visuomenės kontekste pateikiama čia.

Kita vertus, ne visos iš patriarchato vertybių yra totaliai atgrasios ir naikintinos. Kai kurias galima sėkmingai pritaikyti ir egalitarinėje visuomenėje. Pateiksiu stereotipinį patriarchalinės visuomenės idealo pavyzdį – macho – ir kaip jį galima sėkmingai perdirbti bei naujai pritaikyti.

Paradoksalu, tačiau „vyriškiausioje“ profesijoje – karyboje – macho nėra labai vertingas karys. Priešingai, į elitinius padalinius dažniausiai papuola tie vyrai (ir moterys), kurie sugeba užgniaužti savo individualizmą ir aukotis grupės labui. Taip veikiausiai yra todėl, kad emocinis prisirišimas prie grupės ir jos identiteto kariui tampa galia didesne už jį patį, kuri per jį gali įveikti didesnius išbandymus, nei tai galėtų padaryti vienišas karys, galvodamas tik apie savo siaurus interesus. Įsitraukimas į grupę ne tik suteikia didžiulės motyvacijos kovoti, bet taip pat tampa ir kooperacijos mokykla. Ne veltui sakoma: „vienas lauke – ne karys.“

Vienišas ir nenugalimas filmų herojus yra viso labo tik iškreiptas idealas, kurio tikslas – skatinti marginalizuotų (atstumtų ir labai pažeidžiamų) vyrų  norą vartoti pramogų industrijos produkciją, kuri jiems leistų imituoti tapimą savo priešingybe. Tiksliau, ne visai priešingybe, nes herojų ir nevykėlį jungia vienas dalykas – jie abu vieniši, atskirti nuo visuomenės ir nesuprasti. Tame slypi ir herojaus patrauklumas – „mudu kažkuo panašūs!“.

Realybėje „tikras“ vyras nėra autonomiškas, nepažeidžiamas individas, neturintis emocijų, o kaip tik labai stipriai emociškai prie savo grupės prisirišęs individas, kurio privalumai stiprina grupę, kuri kompensuoja jo trūkumus. Viena vertus, tai reiškia kad „tikru“ vyru gali būti ir moteris, o kita vertus, kad neiškreiptas „tikro vyro“ idealas puikiai tinka ir meritokratinei, ir egalitarinei visuomenei, ne tik patriarchatui.

Viską apibendrinant, utopijas ir idealus būtina dekonstruoti ir perdirbti, nes ir senos, ir naujos vertybės turi privalumų ir trūkumų. Senųjų privalumai dažnai kompensuoja naujųjų trūkumus ir atvirkščiai. Pusiau rimtai galiu pateikti alternatyvą. Lygybę ir gerovę paprastai padidina karai, epidemijos, gamtinės katastrofos ir terra incognita kolonizavimas. Kadangi žemę ir savo pačių kūnus bei protus jau kolonizavome, belieka  kolonizuoti visatą (ar bent jau Saulės sistemą). Palinkėsiu abiejų: ir kolonizuoti visatą, ir perdirbti bei pritaikyti tas senas vertybes, kurios visgi yra naudingos.

_______

(1) Pvz., postmodernybė, refleksyvioji modernybė, likvidi modernybė, rizikos visuomenė ir  t. t.

(2) Tokiame kontekste juokingai skamba kibernetinės lygybės entuziastų kalbos apie tinklaveikos nestruktūruotumą. Deja, jei struktūra nėra griežta, vienkryptė, tai dar nereiškia, kad nėra struktūros. Technologiniai ir vertybiniai proveržiai visada griauna senas struktūras tik tam, kad sukurtų naujas. Jeigu individas ištraukiamas iš lakiojo smėlio duobės ir įmetamas į pelkę ar dykumą, tai dar nereiškia, kad jis išlaisvinamas.

(3) Nepriklausomai nuo visuomenėje leidžiamos vertybinės laisvės ir įvairovės, vertybių sistema turi viso labo kelias apibendrinančias vertybes, kurių laikymasis užtikrina susitarimą dėl mažiau abstrakčių elgesio normų interpretacijos ir taikymo. Net ir anarcho-individualistinis bendrų visuomeninių vertybių atsisakymas yra specifinės socio-ekonominės ir socio-kultūrinės grupės vertybių sistema.

(4) Beje, kalbant apie stebėjimą, gana egzotiškas skopofilinio mazochizmo pavyzdys būtų vyrų susidomėjimas „male humiliation“ tipo pornografiniais puslapiais. Tokiuose puslapiuose pornografinių vaizdelių siužeto esmė yra heteronormatyviai patrauklių moterų tyčiojimasis iš „eilinių“ vyrukų, kurie dažniausiai būna nepatrauklūs ir, kaip taisyklė, nedidukais lytiniais organais. Spekuliuodamas teigčiau, kad marginalizuotas vyras lytiškai susijaudina, nes mato tyčiojimąsi iš šalies, vadinasi, jis pats tarsi atsiduria dominuojančio vyro vietoje, kuris žiūri, kaip tyčiojamasi iš kitų ar pats tyčiojasi. Tuo pat metu galbūt jaučiamas ir keršto simuliacijos malonumas. Antra vertus, taip tik dar labiau įtvirtinama tyčiojimosi kultūra, mat ji susipina su lytiniu potraukiu. Štai jums puslapis nekaltu pavadinimu „Hey, Little Dick!“  Įdomu, kad jame siūloma ir pačiam lankytojui tapti mazochistinės orgijos modeliu.

(5) Iš tokio mechanistino, kiekybinio požiūrio į vyrą išplaukia ir tai, kad papildų vyrams reklamose jie paprastai lyginami su nusidėvėjusiais automobiliais ir kitais sugedusiais mechanizmais.

Rubrika → Tekstai, Visi įrašai

7 Comments
 1. Iskrypimai @ 2012-03-09 21:14

  Ka jus cia vis rasot tas nesamones apie patriarchatus, diskriminacijas ir kita socialistini slamsta? Taip tik irodot, kad sociologija yra pseudomokslas ir ja isvis reikia isbraukt is universitetu programu.

 2. Veronika @ 2012-03-09 22:15

  Norėčiau komentaro autoriaus (-ės?) paklausti – o apie ką, jūsų nuomone, sociologinis tinklaraštis turėtų rašyti, kad nebūtų pavadintas iškrypėlišku? Dėkui.

 3. Bezdonija Kakutienė @ 2012-03-10 08:07

  Iškrypimai, aš tavęs nesuprantu. Tekste juk rašoma, kad lygybė ir visos kitos utopijos yra šlamštas. Nepagaunu, kur čia tas socializmas? Siūlau pasidomėt logikos klaidomis ir kitą kartą, kai skaitysi tik tag’us, o ne tekstą, taip ir parašyt: “didn’t read, LOL” http://i0.kym-cdn.com/photos/images/original/000/147/193/130927615839.gif

 4. be @ 2012-03-11 10:51

  Sveikinimai sociologomas su pirmu trolio apsilankymu. Akiraciui didejant fauna taip pat ivaireja.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Idėjos Lietuvos ateičiai: Protingųjų valdžia – Meritokratija
 2. Idėjos Lietuvos ateičiaiIdėja. Prasmė. Vizija. Lietuvai | Idėja. Prasmė. Vizija. Lietuvai

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS