Skip to content

Trumpai apie M. Foucault biopolitikos sampratą

parašė sociologai.lt @ 2012 Vasario 9

Nauja Socialios Sociologijos kolegė Darja L. dalinasi savo įspūdžiais iš Michelio Foucault biopolitikos seminaro Lietuvos kultūros tyrimų institute:

Sausio 17 dieną, antradienį, Lietuvos kultūros tyrimų institute Vilniuje vyko renginys (tiksliau tiesiog neformalus susirinkimas) pavadinimu „Biopolitikos seminarai I: Michelio Foucault biopolitikos samprata“. Dalyviams buvo užduoti ir savotiški namų darbai – pasiskaityti Foucault „Seksualumo istorijos“ I dalies paskutinį skyrių „Teisę į mirtį ir gyvybę“. Pagrindinis ir iš esmės vienintelis pranešėjas buvo LKTI doktorantas ir šiaip labai įdomus žmogus Kasparas Pocius. Taip pat seminare dalyvavo filosofai Audronė Žukauskaitė ir Naglis Kardelis. Iš viso susirinko apie 13-14 žmonių.
Kaip jau aišku iš pavadinimo, pagrindinė renginio tema buvo biopolitika. Man asmeniškai šis terminas buvo ir anksčiau girdėtas, tačiau labai probėgšmais ir per daug į jį gilintis nebuvo tekę. Ką gi sužinojau? Konspekto forma trumpai visa tai pristatysiu čia.
Bendrąja prasme biopolitika yra valdžios galia gyvybei, savotiška prievartos forma, siejama su kapitalizmo atsiradimu. Čia iškart reiktų pabrėžti skirtumą tarp dviejų Foucault vartojamų prievartos formų sampratų. Disciplina (susiformavo XVIII a.) yra visada susijusi su tam tikra vieta, institucija (ligoninė, mokykla, kariuomenė ir pan.) bei erdve ir laiku. Biopolitika (susiformavo XIX a.) yra vykdoma valstybiniu mastu – tai demografinės prognozės (gimstamumas/mirtingumas), statistika ir pan. Tai masių kūrimo instrumentas. Skirtingai nuo disciplinos, žmogus čia jau yra valdomas ne kaip kūnas, o kaip rūšis. Reprodukcinės teisės, visuomenės sveikata, šeimos politika, genocidas – visa tai yra biopolitikos pavyzdžiai.

Kita seminaro metu nagrinėta Foucault sąvoka buvo rasizmas, kurį reiktų suprast ne siaurai kaip tik hierarchinius santykius kaip skirtingų rasių žmonių grupių, bet kaip apskritai hierarchinius santykius tarp įvairių konkuruojančių ir konflikto būsenoje esančių žmonių grupių, besivienijančių lyties, klasės, religijos ar kokiu kitu pagrindu. Kalbama apie rases plačiąja prasme: galioje esantys ir marginalizuotieji.

* * *

Dėl kito seminaro vykimo laiko dar nėra sutarta, tačiau planuojama, kad jis turėtų įvykti ne anskčiau nei vasario, o gal net kovo mėnesį.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS