Skip to content

Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija 2013: „Sociologinė vaizduotė ir jos politika“

parašė sociologai.lt @ 2013 Liepos 23

Šių metų spalio 11 – 12 dienomis Klaipėdoje (Klaipėdos universitete, H.Manto g. 84) vyks jau tradicija tapusi nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija. Šįkart dėmesio centre – sociologinė vaizduotė ir jos politika.

Sociologija yra mokslinė disciplina, stimuliuojanti socialinės aplinkos pažinimą. Sykiu tai yra ir kritinė pastanga, įgalinanti socialinę kaitą. Savo teoriniais ir empiriniais tyrimais sociologai kuria, reprodukuoja bei įgalina savitą socialinį žinojimą, idėjas ir mąstymo formas, kurios ilgainiui pradeda struktūruoti tiek visuomenės, tiek  ir mūsų pačių gyvenimą.

Tačiau būtina prisiminti, kad sociologinė vaizduotė visada turi ir politinį matmenį. Deja, sociologo santykis su jo kuriamu žinojimu ir šio žinojimo politinėmis, socialinėmis ar kultūrinėmis implikacijomis ne visada yra aiškiai suvokiamas bei artikuliuojamas. Metodologinė prieiga ar empirinis tyrimas nėra vien kelias link faktų konstatavimo, tai yra ir savita būsenos interpretacija, kuri veikia dviem režimais: ji gali tiek stimuliuoti šios būsenos pokyčius, tiek ją stabilizuoti. Nors sociologinė vaizduotė skatina ieškoti naujų bendruomenių, bendruomeniškumo formų ir jų išlaisvėjimo galimybių, sociologiniam diskursui nesvetimi ir iracionalūs ideologiniai komponentai, palaikantys ir institucionalizuojantys dominavimo santykius. Tam, kad sociologija nebūtų ideologijos įrankis, visada būtinas refleksyvus, atsakingas ir kritiškas santykis su tuo, koks žinojimas yra kuriamas ir kokiu tikslu jis kuriamas.

Konferencija ragina sugrąžinti į viešą diskusiją pačią discipliną apibrėžiantį politinį matmenį, plačiąja prasme, ir svarstyti šiuos klausimus: koks yra sociologinio pažinimo poveikis tiriamam objektui – atskiroms bendruomenėms, socialinėms grupėms ar žmonių kategorijoms? Kokios galimos sociologinio žinojimo socialinės ir politinės implikacijos? Kaip sociologiniai tyrinėjimai reprodukuoja bei sukuria naujus institucinius dominavimo santykius? Ar sociologinė vaizduotė vis dar gali būti tapatinama su išsilaisvinimo idėja mūsų kontekste? Koks šiandienos sociologijos santykis su dominuojančiomis ideologijomis?

Nepaisant  to, kad daugelis klausimų (ne)tiesiogiai buvo svarstyti ankstesnėse konferencijose, Lietuvos sociologų draugija kviečia visus kolegas pasidalinti ne tik savo tyrinėjimų rezultatais, bet lokalizuoti šias žinias platesniame ideologijos, politikos ir socialinių pokyčių kontekste.

Organizatoriai kviečia teikti pranešimų tezes atsižvelgiant į pagrindinę konferencijos temą. Tezėse (iki 250 žodžių) turi būti pateiktas pranešimo pavadinimas, suformuluota pagrindinė pranešimo idėja, nurodyta pranešėjo vardas, pavardė, pareigos, institucija, kontaktinė informacija (el. paštas).

Tezes prašome teikti iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. adresu  sociologijalt@gmail.com.

Pranešimų autoriai apie tezių priėmimą bus informuoti iki 2013 m. rugsėjo 7 d.

Šių metų konferencijoje planuojama organizuoti ne daugiau 2 paralelinių sesijų vienu metu, o kiekvienam pranešimui skirti 30 min. (20 min. pranešimui + 10 min. atsakymams į klausimus ir diskusijai).

Tiems konferencijos dalyviams, kurie nebus tarp pagrindinių pranešėjų, siūloma parengti stendinius pranešimus, su kuriais visi konferencijos dalyviai galės susipažinti konferencijos pertraukų ar neformalių diskusijų metu.

Visos atsiųstos pranešimų tezės, nepaisant to, ar pranešimas bus įtrauktas į pagrindinę konferencijos programą ar ne,  bus patalpintos konferencijos tinklalapyje.

Informaciją dėl registracijos, konferencijos mokesčio, kelionės ir apgyvendinimo bus paskelbta artimiausiu metu – sekite konferencijos puslapį.

Rubrika → Renginiai, Visi įrašai

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS