Skip to content

Penktadieninis sociologijos gyko kampelis #1

parašė sociologai.lt ir Antanas @ 2013 Sausio 4

Penktadieniais vieni į rimtus ofisus eina su džinsais, kiti dalinasi linksmiausiais internetų juokais, šią dieną priversdami tikėtis ne iki galo rimtos nuotaikos ir skaitinių. Tokiais dalinamės ir mes – tiesa, penktadieninių skaitinių smagybė Socialioje Sociologijoje žada būti sociologiška – o rimti sociologai, žinia, juokiasi taip, kad šposus atpažįsti tik gerai pasigilinęs į vieną ar kitą gana specifinę sritį. Šįkart ta sritis – racionalaus pasirinkimo teorija ir Maxo Weberio palikimas. Kolega Antanas Voznikaitis pristato smagiausias prof. Zenono Norkaus knygos Maxas Weberis ir racionalus pasirinkimas (Margi raštai, 2003) ištraukas – sociologinius pokštus.

Ne tik Uspaskichas vertina dvigubą buhalteriją

„Weberis labai vertina dvigubos buhalterijos, kaip kalkuliacijos metodo, išradimą, be kurio tiksli kapitalo apskaita būtų tiesiog neįmanoma. Šis požymis pirmiausia yra svarbus skiriant tradicinį kapitalizmą ir ikimoderniąsias spekuliacinio-avantiūristinio (politinio) kapitalizmo formas vienoje pusėje nuo specifiškai racionalaus moderniojo kapitalizmo, o taip pat moderniųjų politinio kapitalizmo formų kitoje pusėje.“ (p. 202)

Psichologai turi REM (Rapid Eye Movement), o sociologai turi RREEMM!

Tai yra „akronimas, sudarytas iš šių angliškų žodžių pirmųjų raidžių: „resourceful, restricted, expecting, evaluating, maximizing man“, t. y. turintis išteklių, apribotas, turintis lūkesčius, vertinantis, maksimizuojantis žmogus.” (p.290)

Kuo skiriasi archimediška ir leksikografinė pirmenybių tvarkos?

„Šį dalyką galime pailiustruoti tokiu pavyzdžiu. Tarkime, kad Jonas objektų porą, kuri susideda iš dviejų butelių alaus ir vieno obuolio, laiko geresne už kitą porą, kuri susideda iš vieno butelio alaus ir dviejų obuolių. Ar čia galima, didinant skaičių obuolių, kurie siūlomi pridėti prie vieno butelio alaus, pasiekti, kad Jonui antra objektų pora taptų geresnė už pirmąją? Jeigu Jonas sutiks priimti vieno butelio alaus ir (pvz.) tūkstančio obuolių pasiūlymą, taigi sutiks už 999 papildomus obuolius atsisakyti vieno butelio alaus, tai jo pirmenybių tvarka patenkina Archimedo aksiomą. Jeigu jis nepriims kad ir kokio obuolių kiekio už alų, tai jo pirmenybė alui bus leksikografinė.“ (p. 265)

Žmogus iš prigimties yra linkęs putoti!

„Weberis kasdienei veiklai priskiria universalią rutiniškumo ir stereotipiškumo tendenciją, kurią pertraukia tik trumpi (bet kai kada didelius padarinius sukeliantys ir lemtingi) afektinio „putojimo“ protrūkiai. Šių protrūkių metu gali atsirasti naujos vertybės ir nauji pasaulėvaizdžiai, kurie „perjungia iešmus“ ir pakeičia kryptį, kuria „interesų dinamika toliau stumia veiklą“. O šiaip Weberis laiko teisingu tokį teiginį: „Netiesa, kad žmogus ‘iš prigimties’ nori uždirbti kuo daugiau pinigų. Jis nori tiesiog gyventi kaip yra įpratęs ir uždirbti tiek, kiek jam reikia.“ (p. 320)

Rubrika → Ironija, Visi įrašai

2 Comments
  1. Rūta @ 2013-01-09 16:15

    Geros ištraukos :) Ačiū!

Trackbacks & Pingbacks

  1. Su šypsena: ko nežinojome apie G. Simmelį? | Sociali sociologija

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS