Skip to content

„Rizika ir netikrumas pokyčių visuomenėse“: nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija artėja

parašė sociologai.lt @ 2015 Rugsėjo 16

Lietuvos sociologų draugija ir Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas šiais metais organizuoja kasmetinę nacionalinę Lietuvos sociologų konferenciją. Šiemet jos tema  „Rizika ir netikrumas pokyčių visuomenėse“. Organizatoriai konferencijoje kviečia akademinę bendruomenę pasidalinti naujausių teorinių bei empirinių tyrimų rezultatais, diskutuoti rūpimais moksliniais klausimais ir susitikti su kolegomis iš įvairių studijų ir mokslo institucijų.

Netikrumas tampa šiuolaikinio žmogaus nuolatine būsena, kurią veikia patiriamos įvairialypės rizikos. Kaip netikrumo būsenos, susijusios su ekologinėmis, socialinėmis, ekonominėmis, politinėmis ar kitomis rizikomis formuoja šiuolaikinio žmogaus tapatumą? Kokie rizikos ir netikrumo diskursai vyrauja žiniasklaidoje ir kaip jie yra konstruojami? Kaip įvairios rizikos yra suvokiamos, komunikuojamos ir valdomos?

Kviečiama diskutuoti ir teikti pranešimus šiomis temomis:

  • Vertybių kaita netikrumo sąlygomis
  • Socialinės rizikos
  • Ekologinių ir technologinių rizikų socialinis poveikis
  • Politinių sistemų neapibrėžtumai šiuolaikinėse visuomenėse
  • Rizikos ir netikrumo diskursai žiniasklaidoje
  • Rizikos komunikavimas ir valdymas
  • Sociologinių tyrimų metodologijos klausimai

Pranešimus kviečiama teikti ir kitomis aktualiomis temomis. Ši konferencija taip pat bus prasmingas pagarbos ženklas šiemet išėjusiam iškiliam sociologui Ulrich Beck (1944-2015), kuris teigė, kad rizika yra viena iš esminių savybių, apibrėžianti šiuolaikines visuomenes.

Konferencijos plenarinį pranešimą skaitys prof. Jens O. Zinn, Melburno universitetas (Australija), Tarptautinės sociologų asociacijos tyrimų grupės „Rizikos ir netikrumo sociologija“ įkūrėjas, daugelio knygų ir straipsnių apie rizikos sociologiją autorius.

Pranešimų santraukas (apie 200 žodžių) prašome teikti iki spalio 1 d. internetiniame puslapyje. Pranešimų santrauka galima teikti ir pranešimus skaityti lietuvių arba anglų kalba.

Konferencijos dalyvio mokestis: dirbantiems – 15 EUR, mokslininkams emeritams ir studentams – 10 EUR, mokamas registracijos į konferenciją metu. Šis mokestis taip pat yra metinės narystės Lietuvos Sociologų Draugijoje mokestis.

Jei turite klausimų, rašykite el. paštu: sociologijoskonferencija2015@gmail.com

Rubrika → Renginiai, Visi įrašai

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS