Skip to content

Atsakymas Pašaliečiui: polittechnologijų reflektavimo romanai

parašė Julija @ 2012 Vasario 24

Pradėsiu nuo padėkos Pašaliečiui už įrašą, kuris dar kartą primena, ko galime išmokti iš kruopštaus fantastikos skaitymo. Jis atsako ir į klausimą, kuo būtent mokslinė fantastika išsiskiria iš kitų literatūros žanrų. Tekstą papildo išnašų smagumas (juk jūs, mieli skaitytojai, paspaudinėjote tas išnašų nuorodas, kurias redakcija taip kruopščiai tvarkė prieš publikaciją, tiesa?) ir skaitmenraščio patekimo į redakciją istorija. Tiek pokalbiams apie literatūrą, tiek apie politiką pritinka intrigos išlaikymas. Pagrindinė įrašo tezė sujungia skirtingus jo skyrius ir išsiriša išvadose (kaip teisingai pastebėjo autoriaus asmeniniai recenzentai, jos galėtų būti gerokai ilgesnės): fantastikos kūriniai, atrodo, neturintys tiesioginių sąsajų su politika, visgi atspindi Rusijos piliečių habitus, kuris sąlygoja neigiamą nusistatymą demokratijos atžvilgiu ir teigiamą požiūrį į patvaldystę bei „tvirtos rankos“ valdymą. Tačiau vienas iš teksto poskyrių suteikė stimulą pabandyti jį papildyti keletu faktų ir aptarti jų svarbą pagrindinei temai. Tai - Sociologinė (politologinė) įžanga. Nesunkiai gali pasirodyti, kad ši ištrauka atlieka tik šalutinį vaidmenį – labiau poetinį bei kontekstinį, nei tiesiogiai atskleidžiantį temą. Tačiau jis suteikia svarbų atspirties tašką dar vienai fantastinių kūrinių kategorijai aptarti.

Pradėkime nuo PR’o, sociologijos ir politikos (mokslų?) ryšio. Mano supratimu, autorius rekonstruoja šiuolaikinių viešųjų ryšių (ar ryšių su visuomene?) profesijos kilmę maždaug taip (beje, būtinai pataisykite, jei mano perskaitymas klaidingas!). JAV praktinė sociologija padėjo pagrindą PR’o atsiradimui – politikos lauko žaidėjai tokiu būdu pradėjo naudoti galingą poveikio įrankį, tačiau „tikruosius“ ne PR, o sociologijos specialistus iš šios srities išstūmė. Politologijos atskyrimas nuo reflektyvios sociologijos „politinę sociologiją vis labiau tolina nuo mokslo ir artina prie viešųjų ryšių praktikos“. Tuo tarpu Rusija tokį etapą (politikos sociologijos ir viešųjų ryšių suliejimo) praleido, o tai „Sovietų Sąjungos filosofams (taip pat ir sociologams) sudarė sąlygas viešuosius ryšius pakelti į visiškai naują lygmenį, priartinant juos prie savarankiško mokslo statuso“. Čia tarsi peršasi prielaida (kurios autorius tiesiogiai neįvardina, bet skaitytojui toks minties šuolis visai natūralus), kad PR’o praktika į Rusiją atėjo po Sovietų Sąjungos griūties ir savotiško atsitiktinumo dėka šią nišą užėmė būtent humanitarinės bei socialinės srities teoretikai.
Čia ir noriu pasiūlyti alternatyvią rekonstrukciją, kad PR’as Rusijoje atsirado ne kaip imitacinė (importuota) kapitalistinė praktika, o kaip labai senos ir profesionalios sovietinės propagandos tradicijos tąsa. PR’o ir politikos (mokslų) susiliejimo negalėjo būti, nes šiedu reiškiniai niekada neegzistavo atskirai vienas nuo kito! Atkreipkime dėmesį, kad rusai turi nuosavą terminą – политтехнологии (politinės technologijos), kuris akcentuoja būtent politinį, o ne rinkodarinį PR’o vektorių. Darau prielaidą, kad politinės technologijos Sovietų Sąjungai buvo gyvybiškai būtina nesmurtinė status quo išlaikymo priemonė, todėl veikiausiai (čia jau spekuliuoju) šios srities profesionalams netrūko nei investicijų į mokslinius tyrimus, nei priėjimo prie geros infrastruktūros, nei galimybės ~50 metų eksperimentuoti ir tobulinti savo instrumentus. Manau, kad būtent ši tradicija lėmė kokybiškai kitokį dabartinės Rusijos viešųjų ryšių lygmenį.
Belieka pridurti, kad rusai išsiskiria ir kita savybe – pripažinti ir reflektuoti įvairius polittechnologijų naudojimo atvejus. Pavyzdžiui, sąvoką черный пиар (juodi viešieji ryšiai, kurių tikslas – įtikinamai skleisti melagingą informaciją apie konkurentą arba kitaip jį kompromituoti) pirmą kartą dar vaikystėje išgirdau per „Svobodos“ radiją, kai apie tai tarpusavyje diskutavo du politikai. Analogiškoje situacijoje Lietuvoje politikas šį reiškinį geriausiu atveju pavadintų „šmeižtu“, o kontrpuolimas remtųsi emocingais asmeniškumais (vaikų darželio principu, „mokytoja, mokytoja, mane Petriukas už kasytės tampo“). Tokiu būdu visuomenei nesuteikiama galimybė reflektuoti, kad tokie cirkai yra tiksliai ir tikslingai išskaičiuoti (tiesa, kartais man atrodo, kad kai kurie politikai, neturėdami žalio supratimo apie komunikaciją, tokiose situacijose tikrai elgiasi nuoširdžiai). Tačiau sąvokos „juodasis PR’as“ atitikmenų nerasime ir Europoje bei JAV. Anekdotinis faktas – anglų kalba „black PR“ reiškia juodaodžių viešuosius ryšius. Emancipuojančius, o ne kenkiančius. Galbūt gebėjimas reflektuoti kompromituojantį PR’ą taip pat bent iš dalies yra sovietinio (iš)gyvenimo pasekmė – abejoti ir dekonstruoti tai, ką skelbia masinės medijos.
Šis gebėjimas mums yra svarbus dėl dviejų tarpusavyje susijusių priežasčių. Visų pirma, kritinis požiūris į politinio poveikio priemones, kurios naudojamos masinėse medijose, politinėse akcijose, o taip pat – rinkimų metu, padeda šiuolaikinės Rusijos piliečiams nustatyti savo santykį su dabartiniu Rusijos režimu ir vertinti jo atitikimą demokratijos1 idealams. Pašaliečio minėto P. Bourdieu teigimu, reflektavimas gali padėti įvertinti savo habitus ir tokiu būdu jį galbūt praplėsti, o tam tikrus aspektus – gal ir pakeisti.
Antra, pagaliau galime sugrįžti prie to, nuo ko pradėjome – poros rusiškos fantastikos kūrinių, kuriuose vaizduojamas būtent per masinės komunikacijos prizmę vaizduojamas santykis su (ne)demokratine santvarka2. Tai – V. Pelevino „Generation П“ ir Mercy Shelley „Паутина“ („Voratinklis“). Ne visai sutikčiau su Pašaliečiu, kad Pelevinas nėra populiarus. Jei tikėsime Wikipedijos straipsniu apie minėtą knygą, kas metus arba kas porą metų yra leidžiamas naujas jos tiražas (skaičiuojamas dešimtimis tūkstančių egzempliorių), be to, neseniai išėjo angliškas vertimas, tiesa kitu pavadinimu – „Homo zapiens“. Mercy Shelley „Voratinklis“ (visa knyga yra prieinama internete) yra „šiek tiek kitokia“ fantastika, atstovaujanti kiberpanko žanrui (kuriam priskiriami ir keli Lukjanenko kūriniai, pvz. „Labirintų atspindžiai“). Bet būtent čia polittechnologijų veikimas atskleidžiamas ironiškai ir sausai (o ne psichodeliškai ir alegoriškai kaip Pelevino atveju). Santykis tarp herojų ir valdžią atstovaujančių antiherojų čia remiasi ne sąmokslo teorija ir atviromis kovomis už išgyvenimą, o lošimo teorija, pripažįstama tarpusavio priklausomybe (herojai ir antiherojai tam tikra prasme suteikia vieni kitiems gyvenimo prasmę, nes tiek vieni, tik kiti priklauso tam pačiam socialinių žaidimų audiniui). Tarpusavio priklausomybės suvokimas gali tapti sąlyga išlyginti santykiui tarp „piliečių“ ir „valdžios“, o žaidimas – laisvės sąlyga. Tarkime, kad tai ir yra kūrinio palankumo demokratijai simptomas. Reflektuokime ir būkime reflektuojami, mieli skaitytojai.

IŠNAŠOS
1 Ketinau kelti ir demokratijos apibrėžimo klausimą, tačiau šiuo metu kaip tik skaitau tiek politinės filosofijos, kad bet kokia diskusija apie demokratiją yra atskiro (ir, kaip galima nuspėti, ilgo) įrašo tema. Čia paminėsiu tik du aspektus. Pirma, paprastai demokratija kaip valdymo idealus tipas, remiasi piliečių laisve ir lygybe. Antra, kiekviena politinės ideologijos srovė šį idealųjį tipą yra linkusi interpretuoti savaip, todėl tikslus apibrėžimas priklauso nuo erdvės ir laiko konteksto (pavyzdžiui, galime lyginti, ką reiškia demokratijos sąvoka šiuolaikinei liberaliajai Europos ir JAV demokratijai, priešpastatant ją maoistinei Kinijos liaudies demokratijai). Todėl šiame kontekste siūlau skaitytojams daugiau ar mažiau remtis savo intuityviu demokratijos suvokimu.

2Šiaip jau aš dar nuo mokyklos laikų literatūros interpretacijų vengiu kaip velnio, tiek skaityti, tiek rašyti. Skaityti – nes gyvenu sau ramiai, skaitau knygas, išgyvenu jas kaip noriu, o staiga ateina „ekspertas“ ir man paaiškina, apie ką gi tie kūriniai yra „iš tikrųjų“. Dar, anarchija apsaugok, gali paaiškinti ir kokias emocijas turėtų išgyventi skaitytojas. Mano emocinis intelektas per žemas, kad toks aiškinimas būtų priimtinas. Rašyti – nes jeigu vadovaujiesi logikos taisyklėmis ir neva logiškai argumentuoji, gali pripaistyti apie kūrinį tokių pasityčiojimų (kas gi to nemėgsta aštuntoj klasėj), kad neįmanoma. Taigi, čia mano pateikiamas kūrinių perskaitymas nepretenduoja į jokį ekspertinį balsą ir yra visapusiškai ginčytinas.

Rubrika → Tekstai, Visi įrašai

4 Comments
 1. Pašalietis @ 2012-02-26 02:10

  Julija, Jūs visiškai teisi, „sociologinė (politologinė) įžanga“ yra svarbiausia mano straipsnio dalis. P.Bourdieu savo paskaitose per televiziją „Apie televiziją“ pastebėjo, kad reikšminga yra tai, kas atrodo reikšminga žurnalistui. Pasak jo, XX a. iki 9-ojo dešimtmečio pradžios, kad atkreiptum visuomenės dėmesį reikėjo organizuoti 50 tūkstantinį mitingą (Prancūzijos mastais), o šiuo metu pakanka surinkti 10 žmonių su plakatais ir būti nufilmuotam televizijos (mūsų laikais patekti į internetą).

  Žurnalisto iškeltos problemos reikšmingumas priklauso nuo jos eskalavimo intensyvumo (masiškumo bei laikotarpio) ir aktualumo visuomenei (priimtinumo jos habitusui). Tuo tarpu grožinės literatūros kūrinio poveikis priklauso nuo individo imlumo, o populiarumas nuo atitikimo visuomenės vertybinėms nuostatoms. Aš nesiginčisiu dėl V. Pelevino populiarumo, tačiau fenzin.org jo apsilankymų skaičius mažesnis ne 50 tūkstančių. Aš tik norėjau atkreipti dėmesį, kad sureikšmindami kiekvieną Rusijos pirstelėjimą informaciniame lauke nebepastebime esmės. O politologų dominavimas lietuviškoje žiniasklaidoje dėl dėmesio medžiams neleidžia pamatyti miško.

  Aš irgi nemėgstu kūrinių interpretacijų. Tačiau, nežinau ar tai įgimta, ar išugdyta, nevalingai fiksuoju romanų herojų vertybines nuostatas. Be to, aš turėjau puikią istorijos mokytoją, kuri po kiekvienos praeitos temos pasiūlydavo bent keletą grožinės literatūros kūrinių. Dažniausiai aš juos perskaitydavau. Aš rusišką fantastiką paprasčiausiai skaitau, kaip kiekvienas eilinis skaitytojas, tik kai kurie dalykai nevalingai yra fiksuojami ir dedami į atminties palėpę.

  Visiškai nesutinku su šiuolaikinių Rusijos „piarščikų“ siejimu su sovietine propaganda. Mano nuomone, viena iš Sovietų Sąjungos žlugimo priežasčių buvo visiškas negebėjimas Komunistų partijos ideologų veikti atvirame informaciniame lauke. Bet kokios diktatūros išgyvenimas yra informacinio lauko kontrolė, o ne viešųjų ryšių specialistų profesionalumas. V. Putinas su savo „piarščikų“ komanda neturėtų jokių šansų laimėti rinkimų 1996 metų sąlygomis, kada prezidentu tapo B. Jelcinas, kuriuo pasitikėjo tik 4 proc. Rusijos gyventojų. Tai buvo didžiausia Rusijos viešųjų ryšių specialistų pergalė. Visi žinomiausi Rusijos PR atstovai susibūrė B. Jelcino rinkimų štabe ir jame susiformavo atskira bei labai įtakinga Rusijos visuomenėje grupė. 2004 m. iš manęs rusai šaipėsi, kad Lietuvos prezidentui išrinkti pakanka tik 5 mln. USD, nes Rusijoje gubernatoriaus postui laimėti galėjo nepakakti ir 20 mln. USD. O šiuo metu Rusijos viešųjų ryšių specialistai informacinio lauko kontrolės sąlygomis sparčiai degraduoja. Tačiau tai atskiro straipsnio tema.

  Norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad ypatingą dėmesį Rusijos PR atstovai skyrė analizei. Tai ne primityvios „Vilmorus“, ko gero geriausios Lietuvos kompanijos, sociologinė apklausos su trijų procentų paklaida. Pvz., jie pradėdami savo reklaminę kampaniją, žinodavo, kad daugumai svarbiau stabilumas nei korupcijos išgyvendinimas.

  Tekstas apie „juodąjį piara“ įdomus, bet demonstruoja tam tikrą jo galimybių nesuvokimą. „Juodojo piaro“ pradininkas Rusijoje A.Košmarovas (gera pavardė) nesutiktų, kad šmeižtas – juodosios technologijos. Priklijuoti gerais klijais ant eilinio piliečio automobilio stiklo konkurento reklaminį plakatą daug efektyviau. Dar subtilesnė priemonė yra išleisti savo kandidatą kompromituojančią brošiūrą, nieko bendro neturinčia su realybę, ir dėlto apkaltinti konkurentą.

  P.S. Alaus mielai kartu išgerčiau, tačiau perspėju, kad esu sunkiasvoris ir „rimtas pokalbis prie alaus“ gali prasidėti tik po ketvirto bokalo.

 2. Milda @ 2012-02-26 03:49

  Įdomu sekti Pašaliečio ir Julijos dialogą. O mano ketvirtos valandos ryto komentaras tebus labai lengvas:viską, ką perskaičiau Pašaliečio komentare labai priminė Lauro Bilienio paskaitas, kurias kadaise lankiau TSPMI, apie rinkimines technologijas.

  Apie šias priemones apskritai beveik žodis į žodį pasakojo, tad akimirką pamaniau, kad tai galėtų būti Bielinis, tačiau perskaičius, kad “sunkiasvoris”, šią prielaidą atmečiau.;) Manau Julijai šis perspėjimas nebaisus:)
 3. žodis @ 2012-02-28 20:39

  Sutinku su tavo nuomone milda

 4. Veronika @ 2012-02-29 00:59

  Žodi, ar jūs botas?

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS