Skip to content

Sociologinis žvilgsnis į fanfiction

parašė Milda @ 2012 Liepos 23

Kupina sociologinio džiugesio, šįkart kilusio iš bendradarbiavimo malonumo, dalinuosi specialiai Socialiai sociologijai skirtu tekstu, kurio autorė – amerikietė Dianna Fielding. Dianna šiuo metu studijuoja sociologiją Hamline universitete, aistringai domisi fanfiction žanru, kuris yra ir jos tyrimų objektas, ir praktikuojama veikla. Sociologijos studentė aktyviai rašo ne tik fanfiction kūrinius, bet ir sociologinį tinklaraštį „Sociology for Nerds“. 

Tekstas pateiktas dviem kalbomis – anglų ir lietuvių (Ačiū Veronikai už vertimą).

Praėjusio amžiaus septinto dešimtmečio pabaigoje Jungtinėse Valstijose prasidėjo vadinamosios fanfiction – naujo populiariosios literatūros žanro – bumas: kaip tik tuo metu ištikimi Star Trek’o“ ir panašių TV serialų gerbėjai masiškai ėmė patys rašyti literatūrinius kūrinius. Fanfiction žanras turi ilgą istoriją, kurią būtų galima pradėti nuo pat pasakų ir kitos sakytinės folkloro tradicijos ištakų. Dabartinė fanfiction kultūra apima garsių rašytojų gerbėjų literatūrinę kūrybą, kurioje remiamasi jų dievinamų kūrėjų knygomis ir kitais darbais. Fanfiction kūrybos pavyzdžiu galėtų būti žinomo autoriaus kūrinio transformavimas prirašant jam kitokią nei originaliame tekste pabaigą. Arba, kitais atvejais, jau sukurtų personažų naudojimas visiškai naujuose literatūriniuose pasauliuose, romantinės linijos įvedimas į jau egzistuojančių personažų santykius ar paprasčiausiai šių personažų alternatyvių gyvenimų aprašinėjimas.

Per pastaruosius trisdešimtį metų fanfiction kūryba pateko į įvairiausių sričių tyrėjų akiratį. Mokslininkai – nuo psichologų iki kalbos tyrinėtojų ar sociologų – fanfiction įvertino kaip neįtikėtinai įdomų studijų objektą ir mėgino paaiškinti stulbinantį šios kultūros formos populiarumą. Kai kurie tyrėjai fanfiction naudojo kaip įrankį anglų kalbos dėstymui nenglakalbiams studentams (Black). Kiti tai aiškino kaip patriarchalizmo subversiją (Kustritz), kaip tam tikrą būdą patirti lytinį malonumą (Salmon and Symons) ar netgi visai atvirkščiai – kaip patriarchalizmo įtvirtinimo įrankį (Scodari). Šie tyrėjai daug dėmesio skiria slash’uifanfiction tipui, kuriame  aprašinėjami homoseksualūs vyrų santykiai. Įdomiausia tai, kad slash’ui priskiriamų tekstų autorės daugiausiai yra moterys (arba, tiksliau, tuo yra plačiai tikima visoje fanfiction bendruomenėje).

Aš pati fanfiction susidomėjau ankstyvoje paauglystėje. Ryte surydavau kiekvieną Star Trek’o seriją ir visada norėdavosi dar, ir dar daugiau. Todėl ieškodavau savo mėgiamų Star Trek’o personažų nuotraukų internete, ir vienąsyk netikėtai aptikau labai romantišką Spocko ir Kirko nuotrauką, kurioje abu buvo pusnuogiai. Pirma mano mintis: “bet juk seriale to nebuvo!”. Per šį paveikslėlį atradau PG-13 (filmų žymėjimo reitingas, nurodantis, kad filmas nerekomenduojamas jaunesniems nei 13 metų žiūrovams, V. past) fanfiction archyvą, kuriame buvo pasakojama Kirko ir Spocko meilės istorija. Taigi pats pirmas mano susidūrimas su fanfiction žanru buvo iš slash pasakojimų serijos. Nuo to laiko pati esu parašiusi keletą tuzinų fanfiction kūrinių ir išbandžiau įvairiausius šio žanro tipus. Ties vienu – vadinamuoju genderswap – apsistoju dažniusiai. Jis man atrodo ypatingai įdomus dėl išskirtinio požiūrio į lyčių santykius.

Genderswap terminas turi dvi plačiai pripažįstamas reikšmes: tai istorija, kai vystantis siužetui pasikeičia vieno(-s) iš veikėjų lytis arba tai apibrėžiama kaip pasakojimas, kuriame žinomas(-a) popkultūros veikėjas(-a) aprašinėjamas(-a) kaip asmuo, visada buvęs kitos lyties. Pirmuoju atveju istorijos pradžioje buvęs vyru herojus, pavyzdžiui, Kapitonas Kirkas, vieną dieną atsibunda moters kūne. Prisimindamas visą ankstesnį savo gyvenimą jis turi išmokti moters vaidmens ir susigyventi su naujuoju kūnu. Antrojo genderswap tipo pavyzdžiu galėtų būti istorija, kurios veikėja – Harrieta Poter – mergaitė, prisiėmusi raganos dalią, kad sunaikintų blogio valdovą Lordą Voldemortą. Kaip pasikeičia personažo gyvenimas pakeitus tik mažą įvardį – kai jis virsta į ji?

Šis fanfiction tipas egzistuoja jau kurį laiką. Anksčiausias jo kanonus atitinkantis kūrinys buvo istorija Mano brangioji Jeanne, kurią parašė autorė, pasivadinusi Alara. Pastaruoju metu šis kūrinys nepaprastai išpopuliarėjo. Prieš kurį laiką buvo sunku rasti bent tuziną fanfiction kūrinių, kur personažai siužeto bėgyje pakeičia lytį, o dabar tokių istorijų staiga atsirado tūkstančiai. Įspūdinga – o ypač sociologui(-ei).

Štai todėl fanfiction ir tapo mano mokslinės karjeros tikslu ir tyrimų objektu. Atlikusi mokslinės literatūros apžvalgą pastebėjau, kad kiti mokslininkai niekada tiesiogiai nebendravo su pačiais fanfiction autoriais. Vietoje to, jie paprastai apsiriboja pačių kūrinių skaitymu ir hiperbolizuoja tam tikrus, jiems būdingus bruožus, kuriuos palaiko svarbiais. Pati būdama fanfiction autore matau, kad tai, ką tyrėjai apibrėžia kaip svarbius šio žanro bruožus, dažniausiai nėra aktualu man pačiai. Man pasirodė įdomu – o ką apie tai pasakytų kiti rašantieji fanfiction? Taigi nusprendžiau atlikti kiek įmanoma daugiau interviu su fanfiction autoriais ir išanalizuoti jų pačių šio žanro suvokimą.

Mano tyrimo klausimas buvo ganėtinai paprastas: “Kodėl žmonės rašo genderswap kūrinius?”. Pati apie tai taip pat turiu keletą teorijų. Pagrindinė mano teorija genderswap rašymą aiškina kaip pastangas geriau reprezentuoti moteris medijose. Jei patvirtintume prielaidą, kad daugiausiai fanfiction autorių yra moterys, kai tuo tarpu dauguma medijose populiariausių personažų yra vyrai, ši versija atrodytų tikėtina. Kita vertus, genderswap autorės rašydamos tokius kūrinius tyrinėja moteriškąjį seksualumą, kas buvo sudėtinga vyriškų slash lytiškumo normų dominuojamoje fanfiction tradicijoje.

Interviu klausimus kūriau pagal kito savo tyrimo, kurį atlikau prieš metus, rezultatus. Ankstesniajam tyrimui naudojau turinio analizės metodą: skaičiau genderswap ir slash tipų kūrinius ir atrinkau pagrindines, juose analizuojamas temas, kurias ir įtraukiau į savo interviu gaires. Kadangi tyrimas pavyko, ėmiau ieškoti informantų savo interviu: pirmiausia internete, elektroniniu paštu, LiveJournal.com ir Fanfiction.net svetainėse, na, o vėliau vieni informantai rekomenduodavo su manimi susitikti ir kalbėtis savo pažįstamiems fanfiction autoriams ir autorėms.

Šiuo metu esu užbaigusi aštuoniolika interviu su skirtingais(-omis) fanfiction autoriais(-ėmis). Kadangi tyrimas dar vyksta, kol kas negaliu pristatyti išbaigtų atsakymų į savo tyrimo klausimus. Pakaks pasakyti, kad genderswap fanfiction pasaulis yra kur kas labiau komplikuotas nei galėjau įsivaizduoti prieš pradėdama giliau juo domėtis. Dauguma autorių, su kuriais ir kuriomis kalbėjausi, jaučiasi adekvačiai reprezentuojami(-os) juos dominačiose medijose. Jei tai tiesa, kodėl tuomet genderswap kūrinai tapo tokie populiarūs? Vienas atsakymas galėtų būti tas, kad tai tiesiog labai populiaraus žanro – fanfiction – tipas, kuris yra populiarus vien todėl, kad fanfiction šiuo metu yra ant bangos. Bet jei genderswap yra tiesiog viena iš daugelio fanfiction atšakų, ji pačių fanfiction autorių turėtų būti vertinama kaip visiškai niekuo neišsiskirianti iš kitų.

Planuoju tęsti šį tyrimą ateinančiais mėnesiais, o vėliau šių interviu išvadas panaudosiu konstruodama instrumentą reprezentatyviai apklausai, nes norėčiau pasiekti platesnę tiriamųjų auditoriją. Supratimas, kodėl autoriai(-ės) rašo genderswap kūrinius, įdomus ne tik asmeniškai man, dėl mano sąsajų su šia subkultūra. Tai būtų svarbus aspektas platesniems sociologiniams tyrimams – pavyzdžiui, siekiant suprasti, kaip įvairiose interneto bendruomenėse vystomos lytiškumo ir seksualumo sampratos. Šis tyrimas sociologams pagelbės suprasti, kaip deviaciniai seksualumai atsikrato deviacijos stigmos, kai buvimas pačiu savimi laikomas svarbiausia (subkultūros) vertybe.

***

In the early 1960s, fans of television series like Star Trek began to explore their creative sides by writing what is now known as “fanfiction.” Fanfiction has a long history, which can be traced back to Oral traditions of storytelling. Today, fanfiction involves written work created by fans of another author’s work. This may involve writing a “coda,” or second ending, to an existing story; creating whole new universes for characters to exist in; exploring character interactions by adding romantic element; or simply writing about a character’s life outside of what we see.

Within the last thirty years fanfiction has come under scrutiny by scholars in various fields of study. Scholars from all walks of life—from psychology, to language studies, to sociology—have found the idea of fanfiction fascinating, and have attempted to explain its huge popularity. Some scholars have described fanfiction as a tool to teach English as a second language (Black), others have found it to be a subversion of patriarchy (Kustritz), and still others believe it to be a vehicle for simple carnal pleasure (Salmon and Symons) or even a confirmation of patriarchy (Scodari). These scholars often focus on slash—a type of fanfiction involving male homosexual relationships—and the fact that it is primarily believed to be written by women.

I discovered fanfiction in my early teenage years. I had consumed every episode of Star Trek: The Original Series I could, and I was desperate for more. I was searching for images of my favorite characters online when I stumbled across a picture of Spock and Kirk, both shirtless, and looking very romantic. My first thought was, “that didn’t happen in the show!” I clicked through and found a PG-13 archive of fanfiction depicting Spock and Kirk in romantic relationships. Thus, my first interaction with fanfiction was slash. Since then I have written several dozen fanfictions and explored the various genres. One genre I keep coming back to for its fascinating look into gender relationships, is “genderswap.”

Genderswap has two generally accepted meanings. The first is a story where one character switches gender mid-way through. A formerly male character, like Captain Kirk, wakes up one day in a woman’s body. He still has all of his memories, but now he must learn to accept his new form. The second type is where one character is written as always-having-been another gender. For example, we may follow the plights of Harriet Potter as she accepts her journey as a Witch destined to destroy Lord Voldemort. How would his life have been different, if “he” had always been “she?”

This type of fanfiction has been around for quite a while. An early example would be My Fair Jeanne by author Alara. Recently, however, it has exploded in popularity. Where before one was lucky to find a dozen fictions about characters changing gender, now there are thousands. And to a sociologist, this is fascinating.

As a result I couldn’t resist making “understanding fanfiction” my research career goal. After conducting a literature review, I quickly discovered that scholars weren’t often talking directly to fanfiction authors. Instead, they seemed content to read their work and hyperbolize certain traits they thought were important. As a fanfiction author myself, what they thought was important was usually not important to me. But it did make me wonder what other authors thought. Thus, I began to set out to interview as many fanfiction authors as possible to discover their thoughts on the writing they held so dear.

My research questions were relatively simple. “Why do authors write genderswap?” I had various theories, too. My main theory was that authors wrote genderswap to better represent women in the media. If we assume most fanfiction authors are women, and most popular media characters are male this is a reasonable assumption. I also theorized that authors wrote genderswap to explore female sexuality, which was often made difficult in slash-dominated fanfiction.

I based my interview questions off of a content analysis I accomplished a year ago. I read both genderswap and slash fanfiction looking for themes, and then I developed a series of interview questions based on the themes that emerged. From there I got permission and aid from my school and began searching for authors to interview. Calls for participation were placed on various fan and internet-related mailing lists, individual authors were contacted through sites like Live Journal and Fanfiction.net, and finally authors were encouraged to talk to their friends about being interviewed.

To date, eighteen interviews have been completed with separate authors. Because this research is on-going I cannot offer definitive answers to my research questions. Suffice to say that the picture of genderswap fanfiction is much more complicated than I originally thought. Many of the authors I’ve spoken with feel very represented in the media they enjoy. If this is true, why is genderswap so popular? One answer is that it is popular because fanfiction is popular. If genderswap is simply another facet of fanfiction, then it might be viewed as unremarkable by fanfiction authors.

I will be continuing this research in the coming months, and will later use the results of these interviews to develop a survey instrument to reach a wider audience. Understanding why authors write genderswap is not only fascinating as a researcher, it is also an important step in understanding how internet communities develop ideas of gender and sexuality. Through this research, sociologists will be better able to understand how deviant genders and sexualities are made non-deviant, simply by virtue of being themselves.

Rubrika → Tekstai, Visi įrašai

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS